Får 42 millioner kroner for å forske på kvinnelige fotballspillere

Ina-Birkelund Foto Gry-Berntzen-–-500x500

Får 42 millioner kroner for å forske på kvinnelige fotballspillere

Tromsø får nytt senter for forskning på kvinnefotball: – Hovedmålet er å få fundamental innsikt i hva som påvirker prestasjonsevnen og den generelle helsen hos kvinnelige elitespillere, og kunne tolke funnene slik at norsk, og internasjonal, kvinnefotball kan nå nye sportslige høyder med sunne spillere, sier forskningsleder Svein Arne Pettersen.

Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT) går inn med 21 millioner kroner hver for å støtte Senter for kvinnefotball.

– Prosjektet er viktig fordi det finnes lite forskning på kvinneidrett, sier forskningsleder Svein Arne Pettersen, som også er førsteamanuensis ved Idrettshøgskolen ved UiT.

– Hittil har vi i hovedsak overført resultater fra treningsstudier utført på menn til kvinner, selv om vi vet at det mellom kjønnene blant annet er store hormonelle forskjeller som for kvinnenes del varierer i løpet av menstruasjonssyklusen.

Tverrfaglig samarbeid

Fra UiT er det hele tre fakulteter som skal samarbeide. Forskningen kan deles inn i tre hovedområder. En forskningsgruppe skal forske på fotballfysiologi, psykologi og medisin for å få innsikt i disse helse-faktorene hos kvinnelige elitespillere. En annen gruppe skal ivareta systemer for datasikkerhet og bruk av kunstig intelligens i prosjektet, og en tredje gruppe skal forske på klubborganisasjoner sett i et kjønnsperspektiv.

– Vi håper å kunne få en mer helhetlig forståelse av krav og utfordringer for kvinnelige idrettsutøvere slik at vi kan lage en konkret og kunnskapsbasert utviklings- og treningsplan for å optimalisere prestasjonsevnen, og samtidig ta vare på den totale helsen, sier Pettersen, og legger til:

– Vi håper også å finne gode verktøy for å kunne følge med og styre totalbelastning ved bruk av kunstig intelligens. Slike verktøy kan også få stor nytte i andre studier, som for eksempel den store befolkningsstudien Tromsøundersøkelsen.

– Fyller kunnskapshull

Administrativ leder ved TFS, Unn Sørum, kaller Senter for kvinnefotball en unik satsning der både metodene og prosjektet er vurdert til å holde høy vitenskapelig kvalitet.

– Senteret vil ha et bredt forskerteam som vil forske på kvinnesport ved å utvikle nye treningsopplegg som skal ivareta fysisk og mental helse i et langtidsperspektiv, og hindre skader og overtrening for kvinnelige fotballspillere. Dette finnes det mye av både på klubb- og forbundsnivå for menn, men ikke for kvinner. Dette er et kvalitetsprosjekt som fyller et kunnskapshull, og har relevans for halve jordas befolkning. Det vil vi i TFS være med på, sier hun.

Søknadsprosessen startet allerede i 2018, og ideen har utviklet seg i flere steg til å nå få tildelt støtte. Eksterne eksperter har vært inne for å kvalitetssikre søknaden. I sin vurdering skriver de:

– Senter for kvinnefotball presenterer et spennende og viktig prosjekt med stor potensiell innvirkning både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å prioritere forskning på kvinnesport. Prosjektgruppen demonstrerer definitivt erfaring og kompetanse for å oppfylle prosjektets formål.

– På høy tid

Også rektor ved UiT, Anne Husebekk, er begeistret for satsningen.

– Prosjektet som nå etableres ved UiT er spennende og faglig bredt med forskning på kvinnelige idrettsutøvere.  Det er for øvrig på høy tid at idrettsforskning tar kjønnsforskjellene inn som et sentralt element i sin forskning – og ekstra hyggelig at det er UiT som viser vei, sier hun.

Lise Klaveness har en lang karriere bak seg som fotballspiller og har siden i fjor høst vært leder for avdelingen for elitefotball i Norges Fotballforbund. Hun er svært glad for etableringen av Senter for kvinnefotball i Tromsø.

– Fotball er Norges største idrett for kvinner. Vi har over hundre tusen aktive jenter og kvinner i fotball. Økt kunnskap om jenters fysiske forutsetninger i idretten er svært viktig både for å tilrettelegge i bredden, men også for å henge med i den eksplosive utviklingen som skjer i toppfotballen internasjonalt. At UiT åpner et senter dedikert kvinnefotball er et sterkt og godt signal for alle våre utøvere, sier hun.

Blir tema under årsmarkeringen

Forskningen ved Senter for kvinnefotball vil starte i høst og pågå fram til 2023.

I tillegg til forskergruppene fra UiT vil Senter for kvinnefotball være i tett samarbeid med Simula Research Laboratory i Oslo. Prosjektet vil ansette tre doktorgradsstudenter og en rekke andre internasjonale forskere vil bidra. Idrettshøgskolen har allerede ansatt fotball-professor Morten Randers ved Syddansk Universitet for å bistå særlig mot den internasjonale oppfølgingen av fotballfysiologi.

Senter for kvinnefotball vil være ett av temaene under TFS sin årsmarkering 13. November. Mer informasjon om arrangementet kommer.

Fakta:

Dette er Senter for kvinnefotball:

Ledes av Svein Arne Pettersen ved Idrettshøgskolen på Det helsevitenskapelige fakultet. Han leder også forskningen innen fotballfysiologi

Flere ulike forskergrupper fra UiT:

Dag Johansen, Institutt for informatikk, leder gruppen som skal forske på datasikkerhet og bruk av kunstig intelligens for å kartlegge spillerne.

Gunn Pettersen, Institutt for helse og omsorg, leder gruppen som skal forske på toppidrett og kvinnehelse

Monica Martinussen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, leder gruppen som skal forske på mental helse og faktorer som påvirker prestasjon hos kvinnelige toppspillere

Rudi Kirkhaug, Institutt for samfunnsvitenskap, leder forskergruppen som skal forske på organisatoriske aspekter sin innvirkning på kvinnefotball

Tromsø Forskningsstiftelse (TFS):

Stiftet i 2007 av Trond Mohn

Stiftelsen har som formål å støtte langsiktig grunnleggende forskning og forskningstiltak ved UiT, samt andre institusjoner i landsdelen som samarbeider med UiT

Støtten fra TFS inngår i spleiselag med offentlige forskningsmidler, og utgjør normalt 30-50 prosent av kostnadene i prosjektet

Baserer seg på donasjoner fra Trond Mohn

Ved inngangen av 2019 utgjorde kapitalen 325 millioner kroner

Midlene i stiftelsen skal deles ut innen 2025

Siden starten har TFS tildelt 327 millioner kroner til forskningsmål

Foto: Ina Birkelund under kamp med TIL Damer, foto: Gry Berntzen