TFS Starting Grant Call 2018

345x200 starting grant

TFS Starting Grant Call 2018

Utlysning TFS Starting Grant Call 2018. Det kom inn 8 søknader til søknadsfristen som var 15. februar 2018. Søknadene vil så gjennomgå en omfattende evaluering som tar ca 9 måneder. I mars-mai vil søknadene bli evaluert av internasjonal evaluatorer (fagfelle vurdering), og utvalgte finaliser vil bli invitert til å levere trinn 2 søknad (medio august).  Etter dette vil finalistene og deres vertsinstitutteter vil bli intervjuet av TFS rådgivende utvalg. Basert på en samlet vurdering av fagfelle evaluering, trinn1 og trinn 2 søknad og intervjuer vil styret fatte vedtak om tildeling ca september. Nye tildelinger vil bli offentliggjort under TFS årsmarkering i november.