Invitasjon til TFS årsmarkering

rsmarkering

Invitasjon til TFS årsmarkering

TFS inviterer alle interesserte til årsmarkering med kunngjøring og feiring av nye tildelinger.

TFS og UiT har i flere år samarbeidet om kompetansebygging, investering i infrastruktur og ulike tematiske satsinger. TFS ble opprettet av Trond Mohn 28. mars 2007. Stiftelsen fikk i 2015 en ny gave på 300 mill. kroner som skal deles ut i løpet av ti år.

Program

• Simo Valakari vil snakke om hva som skal til for å satse og vinne
• Mottakere av årets tildelinger vil bli offentliggjort og feiret
• Neste utlysning av TFS Starting Grant vil bli presentert
• God underholdning og enkel bevertning

Interesserte bes melde seg på innen mandag 12. nov. pga det praktiske rundt bevertning. Arrangementet er åpent for alle interesserte. Velkommen!
Aulaen på Norges fiskerihøgskole, BFE-fak, UIT (se kart)
Torsdag 15. nov. kl 13.00-15.00

PÅMELDING