TFS Årsmarkering 2024

20191113-IMG 9937-50-1

TFS Årsmarkering 2024

Tromsø forskningsstiftelse ble stiftet i 2007 etter generøs donasjon fra filantrop Trond Mohn.

TFS og UiT har i flere år samarbeidet om kompetansebygging  og ulike tematiske satsinger.

Trond Mohns langvarige engasjement for forskning ved UiT Norges arktiske universitet videreføres nå gjennom et samarbeid mellom søsterstiftelsene Trond Mohn forskningsstiftelse (TMF) og Tromsø forskningsstiftelse (TFS) via TMF sin UiT-satsing.

Stiftelsen invitere til årsmarkering 10. september i trappa/foajeen på BFE fakultetet kl 11-13 – SETT AV DATOEN.

Program:

  • Om Trond Mohn forskingsstiftelse (TMF) sin UiT-satsing – samtale mellom rektor Dag Rune Olsen, styreleder TMF Asbjørn Strandbakken, TFS styreleder Anne Husebekk
  • Hva forsker lingvistene på i C-LaBL?
  • Nye tildelinger TFS Starting Grant
  • Musikk
  • Enkel bevertning etter arrangementet

Påmelding til årsmarkeringen legges ut i tidlig i august. Frist for påmelding er 3. september (pga det praktiske rundt bevertning).

Arrangementet er åpent for alle interesserte. Velkommen!