Invitasjon TFS årsmarkering 2019

Invitasjon TFS årsmarkering 2019

Invitasjon til TFS årsmarkering 2019

TFS inviterer alle interesserte til årsmarkering med kunngjøring og feiring av nye tildelinger.

TFS og UiT har i flere år samarbeidet om kompetansebygging, investering i infrastruktur og ulike tematiske satsinger. TFS ble opprettet av Trond Mohn 28. mars 2007. Stiftelsen fikk i 2015 en ny gave på 300 mill. kroner som skal deles ut i løpet av ti år.

Program

Feiring av nye tildelinger

•Senter for kvinnefotball

•FENDURA – forskning på kvinnelige skiløpere 

•Tre nye TFS Starting Grant kandidater tildelt etter Call 2019

Kjønnsspesifikk idrettsforskning – hvorfor det? (diskusjon med bl.a. Lise Klavenes og Bente Skari, moderator: Silje Solstad)

•Utlysning TFS Starting Grant Call 2020

Interesserte bes melde seg på innen mandag 8. nov. pga det praktiske rundt bevertning. Arrangementet er åpent for alle interesserte. Velkommen!
Lysgården, MH1 bygget, UiT (se kart)
Onsdag 13. nov. kl 11.00-13.00

MELDING