SFF-er fra UIT videre til andre runde

labyrint-UiT

SFF-er fra UIT videre til andre runde

Gratulerer til 4 dyktige forskningsmiljø ved UiT som går videre til andre runde i Forskningsrådets utlysning om å bli Senter for fremragende forskning (SFF) (les mer her https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=733659…).
Stiftelsen er stolt av å være med på laget og bidra med finansiering av disse fremragende forskningsmiljøene. Prosjektene som stiftelsen også er involvert i er:
  • Professor Jason Rothman, TFS Starting Grant kandidat som er involvert i Center for Language, Brain and Learning (C-LaBL). Hvis søknaden får støtte skal han lede «brain»-delen og være nest-leder i fase 2 av senteret.
  • Professor Cordian Riener, rekruttert via Det nasjonale matematikkprogrammet, finansiert av Trond Mohn Stiftelse og TFS, LSC – Lie-Størmer Center for Fundamental Structures in Computational and Pure Mathematics – i samarbeid med UiB. Hvis søknaden får støtte vil Cordian være nest-leder i fase 2 av senteret.
  • I tillegg er det svært gledelig at TFS Toppforsk kandidat professor Fred Godtliebsen er samarbeidspartner i et UiO prosjekt som også er invitert til finalen – Integreat – Norwegian centre for knowledge-driven machine learning
Stiftelsen gleder seg også over at prosjektet Centre for Ocean Legal Studies er med til finalerunden – der TFS vara-styremedlem professor Tore Henriksen. Hvis søknaden får støtte vil han lede senteret.
De nye SFF-ene blir kunngjort i juni 2022.
labyrint-UiT