Gratulerer til Mohammed M. Ezat

Mohamed

Gratulerer til Mohammed M. Ezat

TFS Starting Grant kandidat Mohammed M. Ezat er tildelt UiTs pris for yngre forskere. Mohammed M. Ezat er førsteamanuensis Institutt for geovitenskap ved Fakultetet for naturvitenskap og teknologi.

Les mer om prisutdelingen i UiTs nyhetsartikkel.

Stiftelsen gratulerer!!