Samarbeid med Trond Mohn stiftelse: Første tildeling er klar

Samarbeidsavtale TFS TMS-Foto Kjetil Rydland

Samarbeid med Trond Mohn stiftelse: Første tildeling er klar

Trond Mohn stiftelse (TMS) har gjort sin første tildeling i sin UiT-satsing. Fagmiljøet for språktilegning og flerspråklighet ved UiT får 34 millioner kroner til sitt Center for Language, Brain & Learning, C-LaBL (uttales syllable). UiT vil gi tilsvarende sum, slik at senteret totalt vil disponere nærmere 70 millioner over 6 år.

– Dette er heilt fantastisk, sier Marit Westergaard, som blir senterleder for C-LaBL. – Tildelingen fra Trond Mohn stiftelse vil ha enorm innvirkning for fagmiljøet vårt i mange år framover.

Marit Westergaard

Marit Westergaard, UiT. Foto: Privat

16. juni 2023 undertegnet Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelse en samarbeidsavtale om en egen UiT-satsing. Stiftelsene som begge er opprettet av industribygger og filantrop Trond Mohn, har sammenfallende formål om å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak i henholdsvis Bergen og Tromsø. Stiftelsene har hatt et tett administrativt samarbeid gjennom flere år.

Tildelingen til prosjektet C-LaBL er den første tildelingen knyttet til avtalen.

Les hele saken her.

Khrono har også omtalt saken.

Ingressfoto: Kjetil Rydland