Utlysning nukleærmedisin/PET

345x200 nukleaer istock

Forskningsprogram innen nukleærmedisin/PET

Søknadsfrist: 6. april 2018 – utsatt til 1. juni 2018

Kunngjøring: Høsten 2018

Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse lyser i fellesskap ut et forskningsprogram innen nukleærmedisin.

Universitetene og universitetsykehusene i Tromsø, Trondheim og Bergen inviteres til å nominere en felles søknad fra hver by. I dialog med institusjonene er det identifisert et tema relatert til nukleærmedisin for hver by:

PET radiofarmika: Koordineres fra Bergen
Kliniske studier: Koordineres fra Trondheim
Prekliniske studier: Koordineres fra Tromsø

Hver av de tre søknadene/nominasjonene skal inneholde samarbeid med relevante fagmiljø i de tre byene.

Les mer om programmet i utlysningsteksten.