TFS Starting Grant Call 2019

nordlys 1100X400
Foto: Truls Tiller

Call for Nominations – TFS Starting Grant 2018 Prequalification

For 4. år på rad har stiftelsen utlysning av midler til TFS Starting Grant. Utlysningen er åpen for alle fakulteter ved UiT Norges arktiske universitet. Nytt av året er at hvert fakultet kan nominere 3 kandidater til programmet.

Målet er å støtte rekrutteringen av unge nasjonale eller internasjonale kandidater med fremragende vitenskapelige resultat og potensiale til UiT innen områder der UiT ønsker eller har behov for å rekruttere. Programmet kan også benyttes til å beholde sterke kandidater ved UiT.

Utlysning TFS Starting Grant Call 2019 – Step 1/Prekvalifisering

Søknadsfrist 15. februar 2019

Tilbakemelding til kandidatene mai/juni 2019 om hvem som blir invitert til å levere trinn 2 søknad. Søknadsfrist for trinn 2 søknaden vil bli medio august 2019.

Kunngjøring av TFS STG Call 2019 vinnere vil bli offentliggjort på TFS årsmarkering onsdag 13. november 2019 kl 13-15.

Utlysningstekst og maler (dokumentene finnes kun på engelsk):

anne husebekk 2