Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg

Mandat:

  • Utvalget skal ta del i den overordnede vurderingen av innkomne søknader, og skal til hjelp i dette arbeidet benytte seg av eksterne faglige vurderinger.
  • Utvalget skal fremme forslag til stiftelsens styre om rangering av prosjekter som foreslås støttet.
  • Utvalget skal også ta del i vurderingen av fremdriften i de igangsatte prosjektene og rapportere tilbake til stiftelsens styre om dette.
Alfred-Hansen fra-UiT

Alfred Hanssen
.
Leder TFS Rådgivende utvalg
Professor i geofysikk, Institutt for geovitenskap, UiT

D4M3826 2b

Sigrun Jonasdottir
Internasjonalt medlem TFS Rådgivende utvalg
Seniorforsker, National Institute of Aquatic Resources, DTU, Danmark

Inger-Sandli fra-TMS

Inger Sandlie

Nasjonalt medlem TFS Rådgivende utvalg
Professor (emerita), Institutt for biovitenskap, UiO

Stian-Bones fra-UiT

Stian Bones

Medlem TFS Rådgivende utvalg
Professor historie, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT