Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg

Mandat:

  • Utvalget skal ta del i den overordnede vurderingen av innkomne søknader, og skal til hjelp i dette arbeidet benytte seg av eksterne faglige vurderinger.
  • Utvalget skal fremme forslag til stiftelsens styre om rangering av prosjekter som foreslås støttet.
  • Utvalget skal også ta del i vurderingen av fremdriften i de igangsatte prosjektene og rapportere tilbake til stiftelsens styre om dette.
345x200 morten hald 2 tfs

Morten Hald
.
Leder TFS Rådgivende utvalg
Professor i Marin geologi og paleoseanografi, UiT

345x200 marie theres federhof tfs

Marie-Theres Federhofer

Medlem TFS Rådgivende utvalg
Prodekan forskning HSL fak, UiT
Professor Institutt for språk og kultur, UiT

D4M3826 2b

Sigrun Jonasdottir
Internasjonalt medlem TFS Rådgivende utvalg
Seniorforsker, National Institute of Aquatic Resources, DTU, Danmark

345x200 robert bjerknes tfs

Robert Bjerknes
Medlem TFS Rådgivende utvalg
Professor i medisin og viserektor ved Universitetet i Bergen