PET seminar

pet seminar 535x400

Tromsø PET seminar 2017

HJEMMESIDE: http://www.tromsopetcenter.no/

ANSVARLIG: Rune Sundset
VERTSINSTITUTT: Nukleærmedisin, UNN
TID: 21-22. september 2017
BEVILGNING: 0,2 MNOK

Seminaret ble arrangert over to dager (21.-22. september 2017) med ca 120 deltagere. Seminaret samlet både nasjonale og internasjonalt ledende kapasiteter som forelesere og det var deltagere fra alle helseregioner i Norge i tillegg til deltagelse fra de øvrige nordiske land. Lars Vorland, direktør i Helse Nord RHF, åpnet seminaret og styreleder for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Jorhill Andreassen, hilste oss på dag 2. I tillegg til forelesninger var det posterutstillinger fra stipendiater. I alt 6 postere ble stilt ut og alle posterutstillere fikk presentere sin poster i plenum. Den nasjonale forskerskolen «Centre for Digital Life Norway» bidro med reisestipend til stipendiater som presenterte postere.