FENDURA

ANNA DSC4940-TFS-alt2-2
Foto: UiT - Norges arktiske universitet

FENDURA

The Female Endurance Athlete (FENDURA): Exploring the missing link in exercise physiology

Boye Welde
GRANT: 11,2 MNOK
PERIOD: 2020 – 2023

WEB
Twitter
Video om Fendura 

Forskjellene i fysisk utvikling mellom kvinner og menn akselererer fra starten av puberteten, hovedsakelig grunnet forskjellene i kjønnsspesifikke hormoner. Derfor vil kvinner respondere annerledes på fysisk trening enn menn, og bør ikke bli behandlet som «mindre utgaver av menn». Til tross for dette er nåværende forståelse av idrettsfysiologi hovedsakelig basert på studier av menn, og det er store kunnskapsmangler om kvinners respons på trening og effekter av kjønnsspesifikke forskjeller, som menstruasjonssyklus og bruk av prevensjonsmidler.

Hovedmålet med prosjektet «the female endurance athlete» (FENDURA) er å bidra med vitenskapelig kunnskap som kan optimalisere treningsresponsen og prestasjonsutviklinga hos kvinnelige idrettsutøvere innen utholdenhetsidrett, og bidra til å forebygge negative helseeffekter hos kvinnelige idrettsutøvere. Forskningsprosjektet har tre hovedområder,  1) sammenligne den fysiologiske, prestasjonsmessige og treningsmessige utviklinga hos kvinnelige langrennsløpere og skiskyttere som har nådd verdenstoppen med utøvere som hadde tilsvarende potensial, men som ikke lyktes i å nå verdenstoppen; 2) undersøke hvordan fasene i menstruasjonssyklusen og eventuell bruk av prevensjonsmidler påvirker treningskvaliteten, prestasjonsevnen og graden av menstruasjonsplager hos kvinnelige langrennsløpere og skiskyttere; og 3) undersøke effektene av å periodisere styrke- og utholdenhetstrening i samsvar med de hormonelle fluktuasjonene knytta til menstruasjonssyklus på utvikling av styrke og utholdenhet hos kvinnelige langrennsløpere og skiskyttere.

Gjennom disse studiene er målet vårt å frambringe ny forskningsbasert kunnskap som øker treneres og utøveres bevissthet på utviklingsprosessen av kvinnelige utholdenhetsutøvere, og derigjennom forbedre utøvernes prestasjoner. I tillegg har vi som mål å etablere en forståelse som ivaretar kvinners helse i tilknytning til utøvelse av idrett, og muligens også forsterke idrettsdeltakelsen blant kvinner.

Prosjektet ledes av Idrettshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet og finansieres av Tromsø Forskningsstiftelse og er etablert i samarbeid med Olympiatoppen og NTNUs Senter for Toppidrettsforskning og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.  FENDURA vil gi akademisk opplæring av høy kvalitet for kommende forskere for å ivareta en bærekraftig forskningsaktivitet innen forskningsfeltet. Våre resultater vil bli vitenskapelig kommunisert og   kunnskapen delt både nasjonalt og internasjonalt til kvinnelige langrennsløpere og skiskyttere. FENDURA bygger et solid fundament i Nord-Norge for en tverrfaglig, verdensledende forskningsgruppe med fokus på kvinners fysiologi, trening og prestasjoner. Prosjektet vil kunne plassere UiT som en internasjonalt anerkjent akademisk institusjon på forskningsfeltet kvinner og utholdenhetstrening.

Mediaomtale (utvalg): 

TV innslag på NRK Nordnytt  24. oktober
Radio innslag på NRK sport 2. desember
NRK nettartikkel – USAs gullgrep – kartla spillernes mentruasjonssyklus 3. desember
Pressemelding fra UiT om tildeling til FENDURA