Instrument infrastructure for post-genomic technologies

illustrasjon20infrastruktur

Instrument infrastructure for post-genomic technologies

PROSJEKTLEDER: Shona Wood
VERTSINSTITUTT: AMB, BFE-fak
PERIODE: 2017-2018
BEVILGNING: 1,5 MNOK
HJEMMESIDE:

De omsøkte midler skal bidra til instrumentering av samlet infrastruktur for post-genomic technologies (Epigenetics) and Chronobiology i det nye Biologibygget.
Prosjektleder har tidligere fått innvilget TFS Starting Grant Call 2016 som vil dekke andre kostnader som kreves for å utføre dette arbeidet, mens dette prosjektet vil dekke innkjøp av infrastruktur.

Publikasjoner