ICOM

rsz sem methylorpofondus sedimenti medium

ICOM: Ice-Cold Microorganisms Environmental laboratory

PROSJEKTLEDER: Mette M. Svenning og Matthias Forwick
VERTSINSTITUTT: iC3 (SFF), Dept of Geosciences
PERIODE: 2017-2018 (forlenget til 2023)
BEVILGNING: 1,3 MNOK
HJEMMESIDE

Mikroorganismer er jordens eldste innbyggere, og som sådan bestemmer deres interaksjon med miljøet tilstanden på planeten og helsen til alle dens innbyggere. Deres nærvær og aktivitet er avgjørende for økosystemer, liv og klima. Finansiering fra TFS gir oss mulighet til å bygge en ny og unik infrastruktur (Ice-Cold Microorganisms Laboratory:: ICOM) for å undersøke og kartlegge nøkkelfunksjoner som styrer mikroorganismer og frigjør klimagassen metan i Arktis.

Sårbare og komplekse nettverk av mikroorganismer styrer utslipp av klimagasser som metan fra land og sjøbunn. Men klimaendringer kan destabilisere disse nettverkene, noe som kan føre til økning av naturlig utslipp av metan i atmosfæren.

ICOM prosjektet har gjort studier av hvordan mikrobiologiske samfunn jobber ved temperaturer nær 0 ° C, hvordan de samhandler og respons på metan under kontrollerte temperaturendringer. Laboratoriet forventes å føre til gjennombrudd i arktisk mikrobiell økologi, og med endring av kaldtemperaturregimer, identifiserer de endrede forholdene mellom mikrober og aktivitet. ICOM er nært knyttet til et annet TFS-finansiert prosjekt «Cells in the cold».

Etablering av ICOM er en tverrfaglig innsats av UiT-forskere fra sentrum av excellence CAGE ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.