Den 2. Mohnprisen -utdelt på Arctic Frontiers 2020

rsz 1rsz img 4515

Den 2. Mohnprisen -utdelt på Arctic Frontiers 2020

Mandag 27. januar ble den 2. Mohnprisen delt ut under plenumssesjonen på Arctic Frontiers 2020. Allerede 28. oktober 2019 ble det kunngjort at Dorthe Dahl-Jensen var den utvalgte når den andre Mohnprisen skulle deles ut. Hun fikk prisen for sin viktige rolle innen klimaforskning. I tillegg til selve prisutdelingen arrangerte UiT et internasjonalt seminar 28. januar i et fullt Auditorium 2 på Teorifagbygg 1.

Streamingen fra seminaret «Climate change in the arctic» finner du her.