C-LaBL feirer tildeling fra TMS sin UiT-satsing

20231109 143857

C-LaBL feirer tildeling fra TMS sin UiT-satsing

Prosjektleder for C-LaBL Marit Westergård takker Trond Mohn stiftelse sin UiT-satsing for tildelinger til C-LaBL. Hun trekker fram at flere tildelinger til lingvistmiljøet ved UiT fra Tromsø forskningsstiftelse og nå sist fra Trond Mohn stiftelse sin UiT-satsing, har bidratt sterkt til at lingvistmiljøet ved UiT er rangert som det beste i Norge og på 86. plass internasjonalt.

Senter for språk, hjerne og læring (C-LaBL) skal studere hvordan flere språk samhandler i hjernen, og vil fremme forskning på tvers av språklige teorier. C-LaBL skal sette søkelys på språklig avstand, og de vil undersøke samspillet mellom ulik grammatisk oppbygging av språkene i den flerspråklige hjernen.

Den nye kunnskapen som etableres vil blant annet danne grunnlag for utarbeidelse av språkpolitikk, bidra til å utforme skolepensum, være med å utvikle diagnostiske verktøy for språkforstyrrelser hos flerspråklige, og gi innsikt i hvordan språklæring kan utnyttes som et kognitivt treningsinstrument for å fremme bedre hjernehelse gjennom hele levetiden (spesielt ved kognitiv aldring).

TFS og TMS ønsker C-LaBL til lykke med oppstart av senteret, og ser frem til å følge med på resultatene som vil komme.

Les mer om C-LaBL i UiT nyhetsartikkel og Khrono 

20231109 151820

Alle gruppelederne i C-LaBL samlet under feiringen f.v. Øystein Vangsnes (UiT), Jason Rothman (UiT), Marit Westergaard (UiT), Vincent DeLuca (UiT), Natalia Mitrofanova (UiT), Terje Lohndal (NTNU). Foto: Unn Sørum

20231109 145144-1

Tildelingen ble feiret med nydelig kake og frukt. Foto: Unn Sørum