Aurora Outstanding – Kick off

Foto: David Jensen

Aurora Outstanding – Kick off

Programmet for unge forskningsledere ved Norges arktiske universitet – UiT, Auora Outstanding hadde en vellykket oppstartsmarkering 4. september. Programmet er et samarbeid mellom Tromsø forskningsstiftelse og UiT, og er et tilbud til 15 utvalgte unge forskningsgruppeledere. Programmet skal bidra til at disse får de beste muligheter til å utvikle seg til å bli UiTs ledende forskningsgruppeledere.

Du kan lese mer om programmet her.

UiT laget en nyhetssak om programmet i forbindelse med oppstartsarrangementet – det kan du lese her.

Ingressfoto: David Jensen/UiT