TFS inviterer til 15 års jubileum

Bildekollasje red2

TFS inviterer til 15 års jubileum

Bildekollasje-7Tromsø forskningsstiftelse ble stiftet i 2007 etter generøs donasjon på 100 mill. kr fra filantrop Trond Mohn. Stiftelsen fikk i 2015 en ny gave fra vår donator på 300 mill. kroner som skal deles ut i løpet av ti år.

Stiftelsen invitere til 15 års jubileum 29. november. Her kan du få høre hva stiftelsen har fått til så langt. Her kan du få høre om flere spennende prosjekter som er finansiert av stiftelsen og hvilken betydning disse har hatt.

TFS og UiT har i flere år samarbeidet om kompetansebygging, investering i infrastruktur og ulike tematiske satsinger.

Program

  • Feiring av nye tildelinger
  • Eallju – Drivkraft i Nord: UiT strategi mot 2030
  • Hva betyr det å motta et TFS Starting Grant?
  • Stiftelsens støtte til UiTs strategiske klima-satsninger

Interesserte bes melde seg på innen mandag 28. nov. kl 12 pga det praktiske rundt bevertning.

Arrangementet er åpent for alle interesserte. Velkommen!

Lysgården, MH1 bygget, UiT (se kart)
Tirsdag 29. nov. kl 11.00-13.00