TFS årsmelding 2021

TFS årsmelding 2021

I ÅRSMELDING 2021 finner du samlet beskrivelse av årets virksomhet i stiftelsen. Tromsø forskningsstiftelse har støttet forskning ved UiT med mer enn 504 MNOK siden 2007.