Tone Huse

Tone v2 535x400
Foto: Jonatan Ottesen/UiT

Tone Huse

Urban Transformation in a Warming Arctic (URBTRANS): The Continued Effects of Nordic Colonialism in Urban Development and Planning

VERTSINSTITUTT: Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology (AHR), HSL fak
PERIODE: 2020-2023
BEVILGNING: 12,0 MNOK
HJEMMESIDE

“Urban transformation in a warming Arctic” er et radikalt interdisiplinært prosjekt som vil undersøke utviklingen av Nuuk, hovedstaden i det selvstyrende territoriet Grønland. Målet med prosjektet er å beskrive hvordan myndigheter og borgere møter endringene som den globale oppvarmingen medfører, samt å identifisere hvordan Nuuks koloniale fortid aktiveres i og påvirker pågående transformasjonsprosesser.

rom
Balloon room. Foto: Carsten Aniksdal
ravn
Raven. Foto: Carsten Aniksdal