Sybil Akua Okyerewa Obuobi

Sybil-1
Foto: Christian Halvorsen, UiT

Sybil Akua Okyerewa Obuobi

COALITION: BaCteria respOnsive And intrinsicaLly actIve anTimIcrObial Nanohybrids

VERTSINSTITUTT: Department of Pharmacy, Health faculty
PERIODE: 2021-2025
BEVILGNING: 12 MNOK
HJEMMESIDE
Video om Obuobi’s prosjekt

Bakterier kan danne et stort antall slimete lim-lignende membraner på sårflater som fester seg til såret og senker helingsprosessen. Disse slimete gruppene av bakterier, kalt biofilm, står for minst to tredjedeler av alle kliniske infeksjoner og er spesielt vanskelige å behandle. Fordi mange antimikrobielle midler brukt i klinisk praksis har dårlig biofilm-gjennomtrengning, er biofilmene opptil 1000 ganger mer motstandsdyktige mot antibiotika. Som en følge av dette er mer enn to tredjedeler av antibiotika ineffektive. Dette øker risikoen for å utvikle resistente infeksjoner. Det er derfor et kritisk behov for forbedre biofilm-gjennomtrenging og øke aktiviteten til antimikrobielle midler. Hovedmålet med TFS-prosjektet er å generere trygge antimikrobielle midler med økt aktivitet mot biofilmer og raskere sårheling som innovative medisiner for behandling av sår med biofilm. Resultatene av denne studien vil også hjelpe utviklingen av nye verktøy for å bekjempe antimikrobiell resistens.

Dr. Sybil Obuobi oppnådde bachelor i farmasi Kwame Nkrumah University of Science and Technology (Ghana) og en mastergrad i farmasi ved Aston University (UK) før hun gjennomførte en doktorgrad ved National University of Singapore (Singapore). I 2019 mottok hun Marie Curie Fellowship stipendet for å arbeide som uavhengig forsker hvor hun fokuserte på å utvikle antimikrobielle hybrider for behandling av vedvarende infeksjoner ved institutt for farmasi (Drug Transport and Delivery Research Group) på UiT Norges arktiske universitet. TFS-prosjektet vil gjennomføres ved samme avdeling i samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere fra Danmark og Finland.