Mohamed M Ezat Ahmed

Mohamed-1
Foto: Christian Halvorsen, UiT

Mohamed M Ezat Ahmed

The Arctic Ocean under Warm Climates

Department of Geosciences, NT-faculty
PERIODE: 2021-2025
BEVILGNING: 12 MNOK
HJEMMESIDE
Video om Ezat’s prosjekt

Globale klimaforandringer pågår med alvorlige konsekvenser for vår planet og vår fremtid. Spesielt arktiske regioner varmes opp mye raskere enn resten av kloden, et fenomen kjent som “Arctic Amplification”. Klimasystemer over hele verden påvirkes betydelig av klimaforandringene i Arktis, inkludert global hav- og atmosfæresirkulasjon, havnivåstigning, karbonsyklus og ressursforvaltning.

ARCLIM er et nytt tverrfaglig prosjekt som omfatter feltarbeid, laboratorieanalyser og jordsystemmodeller, med formål å studere samspillet mellom tidligere arktisk klima og andre faktorer i jordens daværende klimasystemer. ARCLIM vil således bruke havbunnssedimenter som et arkiv for tidligere klima og havdynamikk. Dette vil gi innsikt i hvordan det fremtidige klimaet kan bli, spesielt i de nordlige områdene på høye breddegrader. Dette er kunnskap som potensielt vil hjelpe nasjoner i å ta beslutninger basert på bedre risikoforståelse for konsekvensene av klimaforandring.

Bilde ME