James E. McCutcheon

jamie v2 535x400
Foto: Jonatan Ottesen/UiT

James Edgard McCutcheon

PROTEST: Testing a neural basis for protein appetite

VERTSINSTITUTT: Department of Psychology (IP), Helse-fak
PERIODE: 2020-2023
BEVILGNING: 10,4 MNOK
HJEMMESIDE
Video om McCutheson’s prosjekt 

Maten vi har tilgang til har en enorm variasjon i næringsinnhold. Likevel klarer mennesker og andre dyr å finne en passende blanding næringsstoffer til å overleve. Kroppen produserer selv en del av aminosyrene man finner i proteiner, mens andre må inntas gjennom maten vi spiser.  For lavt proteininntak er skadelig og gir dårlig vekst, dårlig helse og mulig død. En indirekte effekt av å få i seg for lite protein er at inntak av fett og sukker kan øke for å kompensere proteinmangel, noe som resulterer i overvekt. Studier har vist at mange arter, fra edderkopper til mennesker, regulerer proteininntaket ut fra sine behov, men vi har lite kunnskap om hvordan hjernen styrer denne prosessen.

Dette prosjektet vil kombinere banebrytende nevrovitenskapelige teknikker med sofistikerte atferdsstudier for å besvare spørsmålet om hvordan dyr styrer sitt proteininntak. Det vil fokusere på hvordan dyr lærer smaken av mulige proteinkilder når de har hatt mangelfullt innhold av proteiner i kosten. Resultatene forventes å representere et vitenskapelig gjennombrudd i vår forståelse av proteinets betydning for valget av mat vi spiser, og vil gi innsikt i hvordan appetitten endrer seg ved spesifikke ernæringsmessige behov.

Dr James McCutcheon studerte nevrovitenskap ved University of Sussex og University College London i Storbritannia. Som postdoktor flyttet han til Chicago, hvor han fokuserte på hvordan hjernen kontrollerer matinntak og narkotikaavhengighet. I 2013 kom han tilbake til Storbritannia og etablerte et laboratorium ved Universitetet i Leicester for å kombinere atferdsobservasjon med sofistikerte/avanserte nevrovitenskapelige teknikker. I august 2019 flyttet James med familien sin til Tromsø og Institutt for psykologi ved Det Helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet, hvor han skal lede TFS-prosjektet.