Eva-Stina Edholm

Foto Lars Åke Andersen
Foto Lars Åke Andersen

Eva-Stina Edholm

iT Cell Defense in fish (iTD)

VERTSINSTITUTT: BFE fak, NFH,

PERIODE: 2018-2022
BEVILGNING: 12 MNOK
HJEMMESIDE PROSJEKT
Video om Edholm’s prosjekt 

Dr. Eva-Stina Edholm leder forskningsprosjektet “Innate T cell defense in Fish” (iTD) finansiert av TFS. Hun har mastergrad i immunologi fra Uppsala universitet, Sverige (2004), og doktorgrad fra University of Mississippi i Jackson, USA (2011). Fra 2011 til 2017 var Eva-Stina først postdoktor og senere amanuensis ved University of Rochester i Rochester, New York. Dette arbeidet var delvis finansiert av the American Association of Immunologists.

Iboende T-cellers rolle i immunforsvaret hos fisk er sentralt i Eva-Stinas forskning. Ved infeksjoner responderer denne typen T-celler raskt; noe som gjør de til viktige «dirigenter» i den tidlige fasen av en immunrespons. Eva-Stina vil undersøke om målrettet aktivering av iboende T-celler kan brukes til å forsterke immunresponser hos laks mot skadelige mikrober, og hvordan dette kan utnyttes til å forbedre fiskevaksiner.

.

Gratulerer til Eva Stine for tildeling NFR sitt Havbruksprogram 

 

.