Fra toppidrett til folkehelse

rsz 1andreas n på skimølla e1524228370505
Foto: Idrettshøgskolen/UiT

Fra toppidrett til folkehelse – forskingslab for idrett og fysisk aktivitet (prosjektstilling)

PROSJEKTLEDER: Svein Arne Pettersen
VERTSINSTITUTT: Idrettshøgskolen UiT, Det helsevitenskapelige fakultet
PERIODE: 2017-2020
BEVILGNING: 3 MNOK
HJEMMESIDE
Coporesano WEB

Prosjektet «Fra toppidrett til folkehelse – Forskningslab for idrett og fysisk aktivitet» er både et infrastrukturprosjekt og et kompetanseprosjekt. Gjennom oppbygging av forskningslaboratorium innrettet mot idrett og fysisk aktivitet i Tromsø og Alta vil Idrettshøgskolen UiT styrke infrastrukturen for forskning på trening, fysisk aktivitet og folkehelse. Laboratoriene vil gi flere fagmiljø på tvers av fakultetene ved UiT tilgang til utstyr og infrastruktur som utvikler kompetansen innenfor fagfeltet. Kompetanseprosjektet fokuserer forskning på effekten av trening og belastningsstyring av toppidrettsutøvere. Gjennom systematisk bruk av ny infrastruktur, analyseverktøy og teknologi søker en å utvikle ny kunnskap som også har overføringsverdi til breddeidrett og folkehelse.

Kompetanseprosjektet er koblet opp mot et infrastrukturprosjekt med samme tittel.