Marbio – analyseplattform

rsz maskin medium e1525070942253

Marbio – en analyseplattform for bioprospektering

PROSJEKTLEDER: Jeanette Hammer Andersen
VERTSINSTITUTT: Norges fiskerihøgskole (NFH), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)
PERIODE: 2017-2018
BEVILGNING: 2,9 MNOK
HJEMMESIDE
Facebook
Instagram

Gjennom Norges forskningssråd sin nasjonale satsning på forskningsinfrastrukturer ble NOR-OPENSCREEN finansiert i 2016. Marbio er en av fire noder i dette nasjonale nettverket for screeningstjenester, og Marbio tilbyr tjenester innen bioaktivitets-screening og analytisk kjemi rettet mot marin bioprospektering. I dette prosjektet er det blitt innkjøpt et automatisert system for plukking av mikrobekolonier. Dette systemet kan plukke og spre ut mikrobekolonier, pipettere væsker (for eksempel tilsetning av cellemedier og ekstrakter) og registrere screeningsresultater v.h.a. optisk avlesning. Dette pipetteringssystemet er en betydelig utvidelse av aktiviteten og kapasiteten til plattformen.

Publikasjoner:

Securamine Derivatives from the Arctic Bryozoan Securiflustra securifrons. J Nat Prod. 2017 Dec 22;80(12):3276-3283. doi: 10.1021/acs.jnatprod.7b00703 KØ Hansen, J Isaksson, A Bayer, JA Johansen, JH Andersen, E Hansen.

Metabolomic Profiling Reveals the N-Acyl-Taurine Geodiataurine in Extracts from the Marine Sponge Geodia macandrewii (Bowerbank).  Nat Prod. 2016 May 27;79(5):1285-91. Elisabeth K. Olsen, Kine L. Søderholm, Johan Isakson,  Jeanette H. Andersen,  and Espen Hansen.

Screening for marine natural products with potential as chemotherapeutics for acute myeloid leukemia. Current Pharmaceutical Biotechnology 2016;17(1):71-7. PMID: 26278527. Espen Hansen and Jeanette H. Andersen.