Arctic ABC Fjord

Foto: Maxime Geoffroy
Foto: Maxime Geoffroy

Arctic ABC Fjord

PROSJEKTLEDER: Jørgen Berge
VERTSINSTITUTT: Arktisk og marin biologi (AMB), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)
PERIODE: 2017-2019
BEVILGNING: 2,4 MNOK
HJEMMESIDE

Arctic ABC Fjord er en del av et større program hovedsakelig finansiert av Norges forskningsråd – Arctic ABC. Programmet inkluderer et prosjekt som har status som nasjonal infrastruktur, der målsetningen er å utvikle autonome enheter som kan samle og sende data fra drivisen i polhavet. Enhetene skal ha sensorer som måler både fysiske og biologiske variabler, inkludert lys, temperatur, saltholdighet, bioakkustikk og primærproduksjon under sjøis. Arctic ABC Fjord vil finansiere utvikling og utsetting av tilsvarende enheter i fjordis på Svalbard og Canada.

Publikasjoner:

Ludvigsen, M., Berge, J., Geoffroy, M., Cohen, J.H., De La Torre, P.R., Nornes, S.M., Singh, H., Sørensen, A.J., Daase, M., Johnsen, G. (2018) Use of an autonomous surface vehicle reveals small-scale diel vertical migrations of zooplankton and susceptibility to light pollution under low solar irradiance. Science Advances, 4. DOI: 10.1126/sciadv.aap9887

Geoffroy, M., Cottier, F.R., Berge, J. and Inall, M.E., 2017. AUV-based acoustic observations of the distribution and patchiness of pelagic scattering layers during midnight sun. ICES Journal of Marine Science, 74(9), pp.2342-2353. DOI: 10.1093/icesjms/fsw158

Berge J, Geoffroy M, Johnsen G, Cottier F, Bluhm B, Vogedes D. Ice-tethered observational platforms in the Arctic Ocean pack ice. International Federation of Automatic Control (IFAC) – Papers on line, 49: 494-499. doi: 10.1016/j.ifacol.2016.10.484

Darnis G., Hobbs L., Geoffroy M., Grenvald J. C., Renaud P. E., Berge J., Cottier F., et al. (In press) From polar night to midnight sun: diel vertical migration, metabolism and biogeochemical role of zooplankton in a high Arctic fjord (Kongsfjorden, Svalbard). Limnology and Oceanography, doi:10.1002/lno.10519

M Geoffroy, J Berge, E. Leu, P. Priou, J. Søreide et al. Diel vertical migration of zooplankton in an ice-covered Arctic fjord over the transition from winter to midnight sun. To be submitted to Ploar Biology in 2019.