Læstadianisme bok prosjekt (LaBo)

bilde-LaBo-1
Foto: Ole Magnus Rapp

Læstadianisme bok prosjekt (LaBo)

Rolf Inge Larsen

VERTSINSTITUTT: HSL fak, ILP
PERIODE: 2018-2020
BEVILGNING: 3 MNOK

HJEMMESIDE
Video om LaBo

Læstadianisme er en fellesbetegnelse for kristne grupperinger som knytter sitt opphav til vekkelsene rundt den svenske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861). Vekkelsen og dens resultat er en av de betydeligste religiøse og kulturelle impulser på Nordkalotten de siste 170 årene. Læstadianismen hadde og har stort innpass blant minoritetene i de nordlige områdene av Norge. I motsetning til læstadianerne i Finland, har læstadianerne i Norge ikke hatt en organisasjonsstruktur med formelt medlemskap, men de har knyttet sin tilhørighet til bedehus og utvalgte predikanter. Læstadianismen kan karakteriseres som en kristen konservativ bevegelse, men som i alle sosiale grupper kan man se at andre faktorer har en viss betydning, som for eksempel etnisitet og geografi. LaBo-prosjektet ønsker å lage en samlet fremstilling av læstadianismens oppkomst og tilstedeværelse i Norge. Gjennom å undersøke hvordan den læstadianske vekkelse i møtepunktet mellom samfunn, kultur og religion har vokst og bredt seg ut over store deler av landsdelen kan vi trolig samtidig si noe om bevegelsens innflytelse i samfunnet. Foruten å skrive en bok om læstadianismen i Norge, ønsker vi å publisere vitenskapelige artikler og delta på faglige konferanser som er relevante for bokprosjektet. Boken skrives på norsk, men det er ønskelig med oversettelser på samisk, kvensk og engelsk ved prosjektets slutt der målet er å publisere bøkene både i trykt utgave og i Open Access. Vi søker å synliggjøre forskningen digitalt i samarbeid LLL Online-prosjektet ved UiT.

Konferanse bidrag:

Konferansen Rituella rum och heliga platser:   Spatiala perspektiv på religion i norr  Plats ved Umeå universitet,  6-7 september 2018.
Roald E. Kristiansen: «Lappmarken» som hellig rom i læstadiansk tradisjon.
Rolf Inge Larsen : Å samles i det «skjulte»

Konferansen Religions in the Arctic: Source Criticisms and Comparisons. Bergen,  10-12. september.
Roald E. Kristiansen: «The Sacred Geography of Western Laestadianism»

Vadsø historielag  12 september 2018.
Rolf Inge Larsen: Prosterettsaken i Vadsø på 1880-tallet. Kampen om den riktige lutherske læren i skolen

Foto: Sigrun Høgetveit Berg
Bengt-Ove Andreassen, Roald E. Kristiansen og Rolf Inge Larsen. Foto: Sigrun Høgetveit Berg