Matematikksatsing

Matematikksatsing

Satsingen i matematikk er stiftelsens første nasjonale program i samarbeid med Bergen forskningsstiftelse. Innsatsen er avgrenset til ren matematikk, og skal følge opp Norges forskningsråds evaluering av matematikkfagene i Norge.

Tittel: Symmetry in quantitative and algorithmic real algebraic geometry
Hjemmeside:
Ansvarlig: Cordian Reiner (IMS, NT fak)
Størrelse på bevilgning: 6,4 MNOK
Varighet på prosjekt: 2018 – 2021 + evt 2 år

Tittel:  Joint programme: Pure Mathematics in Norway
Hjemmeside: 

Ansvarlig:
Størrelse på bevilgning: 3,2 MNOK
Varighet på prosjekt: 2018 – 2021 + evt 2 år

Date

januar 22, 2018

Category

Tematiske satsinger