Årsmeldinger

Foto: Truls Tiller

Årsmeldinger

I styrets årsmelding gis det en utfyllende presentasjon av aktiviteten i stiftelsen, herunder hvordan stiftelsen forvalter kapitalen, årets tildelinger og stiftelsens satsingsområder. Årsmeldingene kan lastes ned her: