Upgrade of CT and a competence project

Oppgradering av CT og kompetanseheving

PROSJEKTLEDER: Trude Sildnes
VERTSINSTITUTT: Røntgenavd, Finnmarksykehuset
PERIODE: 2016-2017
BEVILGNING: 418.000 NOK
HJEMMESIDE:

Finnmarkssykehuset Klinikk Kirkenes mottok i 2015 en meget avansert CT maskin i gave fra Trond Mohn for å kunne gi Finnmarkspasientene tilbud om hjerte CT undesøkelser. Som et oppfølging her har Tromsø forskningsstiftelse bidratt med ekstra infrastrukturmidler for fantom og kompetanseoppbygging.