Programvare til 3T MR installasjon

Programvare til 3T MR installasjon

PROSJEKTLEDER: Thomas Angell Augdal
VERTSINSTITUTT: Røntgenavd, UNN
PERIODE: 2016-2017
BEVILGNING: 350.000 NOK
HJEMMESIDE:

prosjektsammendrag kommer