COAT Tools+

vinter4 535x400

COAT Tools+
New tools for Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra

ANSVARLIG: Rolf Anker Ims
VERTSINSTITUTT: Institutt for arktisk og marin biologi (AMB), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)
PERIODE: 2018-2021
BEVILGNING: 4,281 MNOK

Et strategiske satsingsområde for UiT er å bidra til økt kunnskap om utviklingen i Arktis er sentral for å forstå globale klimaendringer. UiT sin satsing innen klima blir forsterket med bevilgninger fra stiftelsen.

NORSK TEKST KOMMER