CANS

bilde 535x400

CANS

Tenure track positions in Human Microbiota, Marine Microbiota, and Systems Biology
within the Centre for New Antibacterial Strategies

HJEMMESIDE
Ansvarlig: Arnfinn Sundsfjord
Bevilgning: 18 MNOK
Varighet på prosjekt: 2019 – 2025

TWITTER

Senter for nye antibakterielle strategier (CANS) er et nytt interdisiplinært senter ved UiT Norges  arktiske universitet for forskning, utdanning, innovasjon og formidling innen antibiotikaresistens (AMR). CANS inkluderer for tiden 15 forskningsgrupper fordelt på tre fakultet. Forskningstema inkluderer marin bioprospektering – identifisering og karakterisering av nye antibakterielle aktiviteter, design og syntese av nye antibiotika og resistens-hemmere, evolusjon og molekylær epidemiologi forbundet med AMR, vert-mikrobe-medisin interaksjoner og forskning knyttet til ansvarlig antibiotikabruk. Senterets mål er å styrke pågående aktiviteter, men også å støtte grunnforskning som leder til nye konsepter for å forhindre/forsinke utvikling av antibiotikaresistens og nye behandlingsstrategier.

Media coverage:

• Antibiotikaresistens, en trussel mot folkehelsen?, 18.11.2019, Verdensteateret, Tromsø
• Kampen mot sykehusets skrekk: Klebsiella pneumoniae, 06.12.2019, NRK radio P2, Ekko
• Hvem vinner menneskene eller bakteriene, 06.12.2019, NRK radio P2,
• Forskere i nord samles til krig mot antibiotikaresistens, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 1/2020