juni 2019

TFS årsrapport for 2018 er nå publisert

Tromsø forskningsstiftelse, har i 2018 tildelt drøyt 46 MNOK til forskningsprosjekter i Tromsø/landsdelen.  En samlet beskrivelse av hele virksomheten for 2018 er beskrevet i stiftelsens årsmelding som nå er klar. Stikkord fra årsmeldingen: Samlede gaver fra Trond Mohn: 400 MNOK Utbetalt til nå: 172 MNOK Tildelt...

0

Aurora Outstanding – samling i Lyngen

Tromsø forskningsstiftelse og UiT - Norges Arktiske Universitet samarbeider om et forum for fremragende unge forskere; Aurora Outstanding. Forskerene er rekruttert via tildeling fra TFS Starting Grant programmet, ERC Starting Grant eller tilsvarende. 20.-21. mai gjennomførte programmet den 4. samlingen, og denne gangen var samlingen lagt utenbys,...

0