januar 2019

Gratulerer Eva-Stina Edholm!

Eva Stina-Edholm, som mottok TFS Starting Grant i 2017, var en av 10 søkere som fikk tildeling fra NFR sitt HAVBRUK-program. Programmet mottok 42 søknader. Tromsø forskningsstiftelse gratulerer med tildelingen. Eva-Stina Edholm er også en av en av mange talentfulle deltakere i UiT og TFS...

0

Gratulerer Cordian Riener!

TFS og BFS Matematikk Starting Grant vinner Cordian Riener fikk nylig tildeling til støtte for et Europeisk nettverk gjennom Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN). Konsortiet vil studere utviklingen av nye metoder innen algebra og geometri kombinert med teknikker fra computer-algebra på globale ikke-lineære optimaliseringsproblem. Applikasjoner/bruksområder...

0

Gratulerer Kathrin Helen Hopmann!

TFS Stating Grant vinner 2016, Kathrin H. Hopmann fikk på tampen av 2017 tilslag på støtte til et stort NordForsk finansiert prosjekt/Consortium; Nordic Consortium for CO2 convension.  Konsortiet er et nettverk for Nordiske forskere som arbeider med kjemisk CO2 omdanning i de Nordiske landene. I desember 2017...

0