september 2018

TFS og BFS Matematikkprogram er nå i full gang

TFS og BFS sitt matematikkprogram består av to hovedelementer; rekruttering av 4 fremragende unge forskere til hhv Norges arktise universitet- UiT, UiB, NTNU og UiO, samt et nasjonalt felles program: "Pure Mathematics in Norway". Alle de fire nyrekrutterte matematikerne er nå på plass på hvert sitt...

0

Aurora Outstanding – Kick off

Programmet for unge forskningsledere ved Norges arktiske universitet - UiT, Auora Outstanding hadde en vellykket oppstartsmarkering 4. september. Programmet er et samarbeid mellom Tromsø forskningsstiftelse og UiT, og er et tilbud til 15 utvalgte unge forskningsgruppeledere. Programmet skal bidra til at disse får de beste...

0